VerenigingStichting

Recente projecten van de Kingma Stichting

De Stichting ondersteunt diverse projecten. Weet u een interessant project die binnen het kader van de Kingma Stichting past, schroom dan niet om contact op te nemen.

Activiteiten en subsidies 2016

 • Stichting Alde Fryske Tsjerken. Mede door deze subsidie is het mogelijk gebleken om een aantal bijzondere kerken in Friesland in stand te houden.
 • Frysk Jeugdorkest. Een terugkerende ondersteuningssubsidie waarmee behoud en ontwikkeling mogelijk worden gemaakt.
 • Stichting Interieurs Fryslan. Mede door deze subsidie is een grootschalige inventarisatie van en onderzoek naar bijzondere interieurs in verschillende regio’s in Fryslan mogelijk gemaakt.
 • Veel voorbereidende werkzaamheden zijn verricht om aanstelling van een leerstoel voor een bijzonder hoogleraar per 1-2-2017 aan de Rijksuniversiteit Groningen mogelijk te maken.

Activiteiten en subsidies 2015

 • Stichting Alde Fryske Tsjerken. Mede door deze subsidie is is mogelijk gebleken om een aantal bijzondere kerken in Friesland in stand te houden.
 • Stichting Friese Tjottervloot en Stichting Behoud Blazer. Hiermee is het onderhoud van bijzondere vaartuigen in Friesland mede mogelijk gemaakt en is het gebruik van deze schepen geborgd.
 • Frysk Jeugdorkest. Een terugkerende ondersteuningssubsidie waarmee behoud en ontwikkeling mogelijk worden gemaakt.
 • Fryske Akademie. Ten behoeve van een onderzoek naar en publicatie over Maria Louise van Hessen Kassel.

Subsidies voor 2015

 • Tentoonstelling van de schilder W.G.F. Jansen in het Hannemahuis in Harlingen
 • Onderzoek naar de Sonttol-registers: registers van tolheffing bij de Sont welke behoren tot de bekendste en belangrijkste bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Friesland, Nederland en de rest van Europa.
 • Makkumer Sier: een serie boekjes en boeken over goed gedocumenteerde bouwgeschiedenis in en om Makkum.
 • Studiedag en publicatie Obe Postma Selskip 2009